Медицина

Медсестринство в психіатрії і наркології

У підручнику викладено матеріал із питань психіатрії та наркології відповідно до сучасної навчальної..

405.00 грн.

Сестринська справа

У підручнику розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлен..

620.00 грн.

Основи медсестринства в модулях: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.)

Навчальний посібник містить необхідні для повсякденної професійної діяльності медсестер алгоритми ви..

480.00 грн.

Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 2. Розділи 9—24: підручник

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних заклад..

922.00 грн.

Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1—8: підручник

Для лікарів-інтернів зі спеціальності «Внутрішні хвороби», а також для студентів старших курсів меди..

1 060.00 грн.

Органічна хімія. Навчально-методичний посібник

Навчально-методичний посібник з органічної хімії призначений для підготовки та проведення лабораторн..

101.00 грн.

Основи медичного та фармацевтичного товарознавства | Ольга Григорівна Мороз, Жанна Володимирівна Осінська, Клавдія Михайлівна Римарчук та ін.

Навчально-методичний посібник з основ медичного та фармацевтичного товарознавства призначений для пі..

101.00 грн.

Фармакологія | Луцак І.В., Римарчук К.М. та ін.

Навчально-методичний посібник з фармакології призначений для підготовки та проведення практичних зан..

343.00 грн.

Фізіологічне акушерство. Підручник | І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко

У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний режим у по..

303.00 грн.

Основи філософських знань | Олександр Леонідович Воронюк

Навчально-методичний посібник складено відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики й освіт..

93.50 грн.

Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції | Ю.І. Фещенко, О.А. Журило, А.І. Барбова

У навчальному виданні представлені сучасні уявлення про лабораторну діагностику туберкульозу з ураху..

308.00 грн.

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі О.П. Яворовський, Ю.О. Паустовський, О.А. Никитюк та ін. За ред. О.П. Яворовського, І.В. Сергети

Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові..

224.00 грн.

Фізіотерапія: підручник (ВНЗ І—ІІІ р.а.)

У підручнику розкрито сутність фізичних лікувальних чинників. Наведено дані про фізіотерапевтичну ап..

275.00 грн.

Аналітична хімія. Якісний аналіз. Навчально-методичний посібник

Пропонований посібник містить матеріал, викладений на сучасному науковому рівні, з теорії та практик..

252.00 грн.

Медична і соціальна реабілітація

У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу ..

448.00 грн.

Інфекційні хвороби В.М. Козько, Г.О. Соломенник, К.В. Юрко та ін. за редакцією В.М. Козька

Підручник підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності «Медс..

490.00 грн.

Методи обстеження неврологічного хворого Л.І. Соколова, Т.М. Черенько, Т.І. Ілляш та ін за редакцією Л.І. Соколової, Т.І. Ілляш

У навчальному посібнику викладено методики послідовного дослідження стану нервової системи, представ..

210.00 грн.