Розмовники

Латинсько-український словотвірний словник. | Петрова Г.В.

Слово може бути цікавим не лише у тексті, а й як самостійна сутність зі своєю історією, властивостям..

570.00 грн.

НУШ Словник фразеологізмів та сталих виразів сучасної української мови 5-11 класи За новим українським правописом (Укр) Основа КДН008 (9786170036377) (313627)

Словник тлумачить значення найбільш уживаних фразеологізмів та ілюструє їх цитатами з художньої й пу..

100.00 грн.

Польсько-український, українсько-польський словник. 100 тис. слів.

Словник призначений для всіх, хто вивчає польську мову, виконує польсько-українські та українсько-по..

265.00 грн.

Розмовний Етикет.Говоримо англ. ввічливо

Книга містить правила комунікації та поведінки, які охоп­люють основні сфери приватного, суспільного..

132.00 грн.

Розмовник в малюнках АРАБСЬКА МОВА (750 слів)

Цей кишеньковий вiзуальний розмовник нового поколiння дозволить вiдразу почати розмовляти арабською ..

26.00 грн.

Розмовник в малюнках ПОРТУГАЛЬСЬКА МОВА (750 слів)

Цей кишеньковий візуальний розмовник нового покоління дозволить одразу почати розмовляти європейсько..

29.50 грн.

Розмовник в малюнках СЛОВАЦЬКА МОВА (750 слів)

Цей кишеньковий візуальний розмовник нового покоління дозволить відразу почати розмовляти словацькою..

37.00 грн.

Розмовник в малюнках УГОРСЬКА МОВА (750 слів)

Цей кишеньковий візуальний розмовник нового покоління дозволить відразу почати розмовляти угорською ..

25.50 грн.

Русско-румынский разговорник

Книга будет полезной для русскоговорящих граждан Украины и других стран, которые собираются посетить..

61.00 грн.

Сучасний англо-український та українсько-англійський словник (100 000 слів) | Микола Зубков,  Володимир Мюллер

У цьому виданні оновлено й модернізовано англійську частину завдяки введенню сучасної лексики та вил..

410.00 грн.

Українська мова для АНГЛІЙЦІВ у малюнках

Цей кишеньковий візуальний розмовник нового покоління дозволить одразу почати розмовляти українською..

27.00 грн.

Українсько-іспанський розмовник

Українсько-іспанський розмовник призначений передусім для громадян України та українців інших країн,..

68.00 грн.

Українсько-англійский розмовник

Книга призначена передусім для громадян України та українців інших держав, які виїжджають за кордон,..

56.00 грн.

Українсько-болгарский розмовник

Книга зацікавить передусім громадян України та українців інших країн, які виїжджають до Болгарії, а ..

60.50 грн.

Українсько-німецький розмовник

Книга при­зна­че­на пе­ре­д­усім для гро­ма­дян України та українців інших держав, які виїжджа­ють д..

75.00 грн.

Українсько-новогрецький розмовник

Українсько-новогрецький розмовник призначений передусім для громадян України та українців інших краї..

20.00 грн.

Українсько-польський розмовник (м'яка обкладинка) (Учись даром!)

Розмовник складено на основі загальновживаної лексики, згрупованої за тематичними розділами: Подорож..

68.00 грн.

Українсько-французський розмовник

Ця книга призначена пе­ре­д­усім для гро­ма­дян Ук­раїни та ук­раїнців інших країн, які виїжджа­ють ..

68.00 грн.

Розмовники